Motie : Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over mogelijkheden om zonnevelden publiek te tenderen op rijksgronden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    M.F. Sienot, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32813-403 Kabinetsreactie op de Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) Grondvergoeding Energievoorziening

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

34682-29 Reactie op de motie van het lid Dik-Faber c.s. over een zonneladder opstellen in samenspraak met decentrale overheden en de gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. over in aanloop naar de Regionale Energiestrategie├źn toetsen van nieuwe zonneparken op natuur- en landbouwgronden aan de zonneladder

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

VAO Klimaat en energie (AO d.d. 21/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Klimaat en energie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:40

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering Financi├źn

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Klimaat en energie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45