Statenpassage

Motie : Motie van de leden Agnes Mulder en Dik-Faber over het openstellen van het fonds voor de aanloopkosten van energiecoöperaties

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31239-299 Omvorming van salderen

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

VAO Klimaat en energie (AO d.d. 21/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Klimaat en energie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Klimaat en energie (vervolg algemeen overleg van 16 mei 2019)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Aansluitend aan de stemmingen de Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30