Statenpassage

Motie : Motie van het lid Ellemeet over verplichte deelname van zorgaanbieders aan Z-CERT

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

27529-268 Regie op elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

27529-219 Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Indiener T. van Ark, minister voor Medische Zorg

Brief regering

35300-XVI-150 Stand van zaken moties en toezeggingen VWS kerst 2019

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag van een algemeen overleg

27529-195 Herdruk verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 oktober 2019, over Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

27529-193 Informatieveiligheid en Privacy in de zorg

Indiener B.J. Bruins, minister voor Medische Zorg

Brief regering

31839-637 Reactie op het verzoek van het lid Raemakers, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 april 2019, over een feitenrelaas van acties die de regering sinds april 2018 heeft ingezet om het risico op datalekken in de (jeugd)zorg te verminderen

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

27529-183 Gegevensuitwisseling in de zorg

Indiener B.J. Bruins, minister voor Medische Zorg

Brief regering

27529-181 Reactie op verzoek commissie inzake het artikel op Elsevier.nl van 6 februari 2019 over 'Nederlandse ziekenhuizen kwetsbaar voor cyberaanvallen'

Indiener B.J. Bruins, minister voor Medische Zorg

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Debat over een datalek in de jeugdzorg

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 19:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:45

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedurevergadering VWS (per videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:10

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:04