Motie : Motie van de leden Van den Berg en Raemakers over gespecificeerde toestemming voor het gebruik van patiëntgegevens

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

27529-230 Prioriteiten elektronische gegevensuitwisseling resterende kabinetsperiode

Indiener T. van Ark, minister voor Medische Zorg

Brief regering

27529-219 Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Indiener T. van Ark, minister voor Medische Zorg

Brief regering

27529-214 Voortgang gegevensuitwisseling bij spoed

Indiener B.J. Bruins, minister voor Medische Zorg

Brief regering

27529-211 Digitaal beschikbare medische gegevens bij spoed

Indiener B.J. Bruins, minister voor Medische Zorg

Brief regering

27529-192 Uitkomsten van het onderzoek door het programma Gespecificeerde Toestemming Structureel (GTS)

Indiener B.J. Bruins, minister voor Medische Zorg

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering (afwijkende dag)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedurevergadering VWS (per videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering VWS (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Extra Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:04

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:50