Motie : Motie van de leden Pieter Heerma en Van Weyenberg over het gebruik van uitzendconstructies zonder rechtenopbouw

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.E. (Pieter) Heerma, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35359-3 Reactie op de initiatiefnota ┬źActieplan Arbeidsmigratie┬╗ van de leden Segers en Marijnissen

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

29544-914 Contracting en voortgang verkenning naleving Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi)

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

17050-575 Stand van zaken van het SNA-keurmerk

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Wet arbeidsmarkt in balans (35074)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Arbeidsmarktbeleid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30