Motie : Motie van de leden Kwint en Van den Hul over heroverweging van het wetsvoorstel digitale publicatie algemene bekendmakingen

Download

Indieners

  • Indiener
    J.P. Kwint, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Verworpen met handopsteken


Voor: 52
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 33 Tegen
PVV 20 Tegen
CDA 19 Tegen
D66 19 Tegen
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Tegen
PvdD 5 Voor
50PLUS 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Tegen

Activiteiten

OCW-begroting, onderdeel Media

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 14:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00