Motie

Motie van de leden Wiersma en Bruins over beleid gericht op arbeidsproductiviteit

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FVD 2
Tegen
PVV 20
SP 14
PvdD 5

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

22-04-2020
32359-4Rapporten Brede maatschappelijke heroverwegingen

17-07-2019
29544-939Reactie op de motie van de leden Wiersma en Bruins over beleid gericht op arbeidsproductiviteit

11-07-2019
32359-3Brede maatschappelijke heroverwegingen