Motie : Motie van het lid De Groot over de verzegeling van vuilwatertanken in de pleziervaart

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 117
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Voor
PVV 20
CDA 19
D66 19
SP 14
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FVD 2
Tegen
VVD 33

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35000-J-32 Invulling van een aantal toezeggingen uit het Wetgevingsoverleg Water van 26 november 2018

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Water

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Water

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater

Plenair debat (dertigledendebat)
Tijd activiteit:
Naar boven