Motie

Motie van het lid Markuszower over financiering van de kosten van een veilige Joodse gemeenschap

Download Download

Indieners