Motie (gewijzigd/nader) : Nader gewijzigde motie van het lid Ploumen c.s. over alomvattende en verifieerbare uitbanning van kernwapens (t.v.v. 33694-32)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    A. van Ojik, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    S. Karabulut, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 76
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 33 Tegen
PVV 20 Tegen
CDA 19 Tegen
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 5 Voor
50PLUS 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Tegen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

33783-49 Verslag van een schriftelijk overleg over de inzet van Nederland tijdens de Tiende Toetsingsconferentie van het Non-Proliferatieverdrag

Indiener G. Wilders, Tweede Kamerlid

Brief regering

33783-31 Uitvoering van de motie van het lid Voordewind over draagvlak voor het VN-verdrag inzake kernwapenverbod (Kamerstuk 33694-31)

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:35