Gerelateerde documenten

11-09-2018
32820-254Motie van de leden Laan-Geselschap en Bergkamp over het initiatief van de ANWB

11-09-2018
32820-252Motie van het lid Bergkamp c.s. over de verduurzaming van monumenten

11-09-2018
32820-253Motie van de leden Laan-Geselschap en Bisschop over meer bekendheid voor gerestaureerd erfgoed

13-06-2018
32820-231Motie van het lid Laan-Geselschap over een afstotingsplan voor de rijkscollectie volgend de Erfgoedwet

13-06-2018
32820-238Motie van de leden Bisschop en Laan-Geselschap over een actieplan voor energiebesparing in monumenten

13-11-2017
34775-VIII-25Motie van het lid Kwint c.s. over secundaire tickethandel aan banden leggen

13-11-2017
34775-VIII-27Motie van het lid Asscher c.s. over bibliotheektoegang voor iedereen