Motie : Motie van de leden Ziengs en Von Martels over een verbod op asbestdaken per 31 december 2024

Download

Indieners

  • Indiener
    E. Ziengs, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    M.R.H.M. von Martels, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 105
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 33 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Tegen
SP 14 Tegen
PvdA 9 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 5 Tegen
50PLUS 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Tegen
FVD 2 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

34675-35 Toezeggingen en maatregelen n.a.v. van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten)

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten) (34675)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 15:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend aan de be√ędiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Externe veiligheid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:00

Aansluitend aan de stemmingen de Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30