Motie

Motie van het lid Segers c.s. over eenmalig 25 miljoen euro in 2018 voor ondersteuning van kwetsbare mensen

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
Tegen
FvD 2

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

12-07-2019
24515-491Versterking gemeentelijke aanpak werkende armen

24-06-2019
33566-105Dienstverlening naar werk

27-05-2019
24515-489Voortgang Brede Schuldenaanpak

11-03-2019
26642-140Voortgangsbrief Europees Sociaal Fonds (ESF) 2018

26-11-2018
33566-103Dienstverlening naar werk en Wijziging regeling vrijwilligerswerk in de WW

21-11-2018
24515-455Tussentijdse evaluatie inzet extra middelen voor kinderen in armoede

20-11-2018
34352-138Uitwerking breed offensief om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen

27-09-2018
30012-92Leven Lang Ontwikkelen (LLO)