Motie : Motie van de leden Paternotte en Remco Dijkstra over verplichte kenniseisen voor dronepiloten

Download

Indieners

  • Indiener
    Jan Paternotte, Kamerlid D66
  • Medeindiener
    R.J. (Remco) Dijkstra, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 33 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 5 Voor
50PLUS 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over drie rapporten over vliegtuiggeluid (Kamerstuk 29665-385)

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over diverse luchtvaartonderwerpen

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

29665-385 Diverse luchtvaartonderwerpen

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Verslag van een schriftelijk overleg

30806-48 Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang van het dronebeleid

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

VAO Vliegveiligheid (AO d.d. 3/7)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Luchtvaart

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Luchtvaart

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Procedurevergadering (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Drie rapporten over vliegtuiggeluid

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 22:10

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45