Motie (gewijzigd/nader)
Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van den Hul en Özütok tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling ter nadere invulling van het verbod om ongeoorloofd onderscheid te maken op grond van geslacht (Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen)

Gewijzigde motie van Jasper van Dijk c.s. over de term "seksuele gerichtheid" in de Algemene wet gelijke behandeling (t.v.v. 34650-10)

Download Download

Ondertekenaars


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
DENK 3
FvD 2
Tegen
PVV 20
50PLUS 4
SGP 3

Gerelateerde documenten

14-02-2019
30950-162Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 februari 2019, over Discriminatie

12-02-2019
30950-161Voortgang kabinetsaanpak van discriminatie

31-01-2019
30420-298Verslag van een kennismakingsgesprek met het COC