Motie (gewijzigd/nader)
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord)

Gewijzigde motie van het lid Beckerman c.s. over kennis laagdrempelig bereikbaar maken (t.v.v. 34902-12)

Download

Ondertekenaars