Motie : Motie van de leden Diks en Van den Hul over een uitgebreidere imvo-richtlijn voor Nederlandse ambassades

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    L.I. Diks, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

26485-364 Voortgang uitvoering beleidsnota ‘Van Voorlichten tot verplichten’

Indiener S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief regering

34952-118 Voortgangsrapportage Handelsagenda 2020

Indiener S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief regering

35327-3 Reactie op de initiatiefnota ‘Behoud het Woud’ van de leden Van Ojik en Diks

Indiener S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Verslag van een algemeen overleg

26485-327 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 maart 2020, over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Indiener R. de Roon, voorzitter van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief regering

26485-323 Voortgang Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)

Indiener S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief regering

26485-319 IOB-evaluatie IMVO-beleid

Indiener S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief regering

26485-318 Evaluatie van het Nationaal Contact Punt voor de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen van de Directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB)

Indiener S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Verslag van een algemeen overleg

26485-316 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 juni 2019, over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Indiener R. de Roon, voorzitter van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief regering

26485-308 Voortgang implementatie IMVO-beleid

Indiener S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Activiteiten

Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (35000-XVII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 18:45

Aanvang middagvergadering; Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:40

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Initiatiefnota Behoud het woud

Notaoverleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:30

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 19:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15