Motie : Motie van de leden Schonis en Van der Graaf over betrekken van zonne-energie in de ontwikkeling van stationprojecten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.A.J. Schonis, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32813-612 Programma’s voor de opwek van duurzame energie op Rijksareaal

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

MIRT

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Klimaat en energie

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Klimaat en energie (voortzetting)

Notaoverleg
Tijd activiteit: 12:00