Motie : Motie van de leden Den Boer en Sjoerdsma over de opkomst van kiezers in het buitenland

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.G.W. den Boer, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

35165-44 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 november 2021, over Evaluatie Tweede Kamerverkiezing

Indiener M. (Martin) Bosma, Tweede Kamerlid

Brief regering

35165-42 Reactie op evaluatie Tweede Kamerverkiezing maart 2021

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

35165-9 Evaluatie verkiezingen 20 maart 2019 en appreciatie Europees Parlementsverkiezing

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Kiesrecht/Desinformatie en digitale inmenging

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:10

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Evaluatie Tweede Kamerverkiezing

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:04