Motie : Motie van het lid Voordewind c.s. over onderzoek naar het verhogen van de leeftijdsgrens voor gezinshuizen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    R. Raemakers, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

34880-15 Voortgang Zorg voor de Jeugd

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

31839-653 Aanpak gezinshuizen

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2019

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Pleegzorg/Gezinshuizen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend aan de be√ędiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Jeugdhulp

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45