Statenpassage

Motie : Motie van het lid Beckerman c.s. over expliciete aandacht voor voorkomen van dakloosheid

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    H. Nijboer, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    P.H.M. Smeulders, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32847-653 Staat van de Woningmarkt 2020

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Lijst van vragen en antwoorden

35470-VII-7 Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Lijst van vragen en antwoorden

29325-100 Lijst van vragen en antwoorden over het actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

32847-531 Voortgangsrapportage Nationale Woonagenda

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Lijst van vragen

Lijst van vragen over het actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren (Kamerstuk 29325-97)

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

29325-97 Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren - 29325-97

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel wonen en ruimte (hoofdstuk VII)

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 13:00

Maatschappelijke opvang (direct aansluitend op de stemmingen)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 15:30

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Staat van de woningmarkt

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00