Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van het lid De Groot over budget voor natuurverbetering in de Waddenzee (t.v.v. 35000-XIV-37)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T.C. de Groot, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

29684-187 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 26 juni 2019, over de Wadden

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

29684-185 Verzamelbrief Wadden

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

29684-163 Programma ‘Naar een Rijke Waddenzee 2019-2022'

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Wadden

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:40

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10