Statenpassage

Motie : Motie van de leden Smeulders en Van Eijs over toegankelijk wonen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.H.M. Smeulders, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32847-653 Staat van de Woningmarkt 2020

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

32757-154 Actieplan Toegankelijkheid voor de bouw; voornemens met betrekking tot de bouwregelgeving

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:15

VAO Staat van de volkshuisvesting/Woningcorporaties (AO d.d. 21/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:40

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Bouwregelgeving, risicovloeren en gevaarlijke dakconstructies

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:00

Aansluitend aan de be√ędiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Staat van de woningmarkt

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00