Motie
Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Motie van het lid De Lange c.s. over terugkopen van opgekochte vorderingen door de schuldenaar

Download Download

Ondertekenaars