Statenpassage

Motie : Motie van de leden Kwint en Westerveld over spoedcursussen naar het leraarschap

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.P. Kwint, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over o.a. de Staat van het Onderwijs (Onderwijsverslag) (Kamerstuk 35300-VIII-160)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

35300-VIII-160 Lopende dossiers op het gebied van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap en Media

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

27923-387 Intensivering aanpak tekorten in het onderwijs

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

31293-476 Verzamelbrief inzake uitvoering van diverse aangenomen moties en toezeggingen voor het primair en voortgezet onderwijs

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Debat over leraren

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 22:10

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Financiƫle verhoudingen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit:

Toereikendheid en doelmatigheid onderwijsbekostiging

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:30