Statenpassage

Motie (gewijzigd/nader) : Nader gewijzigde motie van het lid Van Nispen c.s. over kwantitatief en periodiek wetenschappelijk onderzoek (t.v.v. 34843-29)

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  F. van Oosten, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

34843-59 Beleidsreactie op het onderzoeksrapport ‘Bouwen aan bescherming’

Indiener M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

28345-255 Zevende voortgangsrapportage programma Geweld hoort nergens thuis

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag van een algemeen overleg

28345-250 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 februari 2021, over Huiselijk geweld/kindermishandeling

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

28345-236 Voortgangsrapportage Geweld hoort nergens thuis

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

31015-204 Voortgang maatregelen Commissie de Winter

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

33552-69 Uitvoering maatregelen privacy slachtoffers en toezeggingen/moties

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Brief regering

31015-191 Toezegging over de opvolging van de aanbevelingen van het rapport ‘Onvoldoende beschermd: Geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden’

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

33552-55 Uitvoering toezeggingen en meerjarenagenda Slachtofferbeleid

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Brief regering

31015-174 Eindrapport Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg (Commissie De Winter)

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Slachtofferbeleid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:15

Slachtoffers

Notaoverleg
Tijd activiteit: 13:00

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30