Motie : Motie van het lid Dik-Faber c.s. over het schrappen van cosmetische eisen in handelsnormen

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  F.W. Futselaar, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  T.C. de Groot, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31532-255 Afspraken met supermarkten

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Dik-Faber over het WUR rapport ‘Cosmetische aspecten in specifieke handelsnormen voor groenten en fruit’

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Dik-Faber over het WUR rapport ‘Cosmetische aspecten in specifieke handelsnormen voor groenten en fruit’

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Schriftelijke vragen

Cosmetische eisen aan groenten en fruit

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Brief regering

31532-242 Voedselverspilling in Nederland

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

35000-XIV-95 Droogteaanpak, klimaatadaptatie, voorkomen van voedselverspilling bij groente en fruit en risicobeheer in de landbouw

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

35000-XIV-63 Beleidsinzet naar aanleiding van droogte groeiseizoen 2018

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

VAO Voedsel (AO d.d. 05/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Landbouw, klimaat en voedsel

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10