Motie : Motie van het lid Raemakers over kleinschalige gezinsgerichte voorzieningen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

28741-53 Aanpak Jeugdcriminaliteit

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Brief regering

34880-12 Voortgang actieprogramma Zorg voor de Jeugd

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Debat over het uitblijven van passende jeugdhulp

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 19:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2019

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Justitiƫle jeugd

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 17:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:40