Statenpassage

Motie : Motie van het lid Krol c.s. over een visie op kwalitatieve woonwensen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    F. Azarkan, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    L.G.J. Voortman, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32847-653 Staat van de Woningmarkt 2020

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Debat over de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van woningen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Staat van de woningmarkt

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00