Motie : Motie van het lid De Groot over verbieden van het gebruik van glyfosaathoudende middelen buiten geïntegreerde gewasbescherming

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T.C. de Groot, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

27858-596 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 20 oktober 2022, over Gewasbeschermingsmiddelen

Indiener J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

27858-584 Actuele ontwikkelingen op het terrein van gewasbescherming

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief commissie

27858-580 Openbaarmaking van het juridisch advies met betrekking tot glyfosaathoudende middelen

Indiener J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verslag van een commissiedebat

27858-574 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 8 juni 2022, over gewasbeschermingsmiddelen

Indiener J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

27858-576 Uitvoering moties verbod gebruik glyfosaathoudende middelen

Indiener H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

27858-573 Beantwoording vragen gesteld tijdens het commissiedebat gewasbeschermingsmiddelen van 8 juni 2022

Indiener H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Lijst van vragen en antwoorden

27858-572 Lijst van vragen en antwoorden over moties en toezeggingen op het gebied van gewasbescherming (Kamerstuk 27858-569)

Indiener H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Lijst van vragen

Lijst van vragen over moties en toezeggingen op het gebied van gewasbescherming (Kamerstuk 27858-569)

Indiener J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-32-1436 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 24 mei 2022 (Kamerstuk 21501-32-1425)

Indiener J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

27858-569 Moties en toezeggingen op het gebied van gewasbescherming

Indiener H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-32-1426 Verslag van een schriftelijk overleg inzake geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 24 mei 2022 (Kamerstuk 21501-32-1425)

Indiener J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Lijst van vragen en antwoorden

27858-457 Lijst van vragen en antwoorden over de toekomstvisie gewasbescherming 2030, naar weerbare planten en teeltsystemen en Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten

Indiener A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

27858-454 Moties en toezeggingen op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Gewasbeschermingsmiddelen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 18:00

Aansluitend aan de stemmingen de Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Gewasbeschermingsmiddelen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:50

Gewasbeschermingsmiddelen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05