Motie : Motie van de leden Van den Hul en Sjoerdsma over een actieplan Aanpak geweld tegen lhbti's

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

30950-174 Landelijke rapportage discriminatiecijfers over 2018

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

30420-303 Actieplan Veiligheid LHBTI

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Verslag van een algemeen overleg

30950-162 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 februari 2019, over Discriminatie

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

30950-161 Voortgang kabinetsaanpak van discriminatie

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

VAO Emancipatiebeleid (AO d.d. 05/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:55

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Discriminatie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Debat over de LHBTI-monitor 2018 en over de Nashvilleverklaring

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Discriminatie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00