Motie : Motie van de leden Van den Berg en Hijink over verplichte continue screening voor bepaalde beroepen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36200-XVI-191 Stand van zakenbrief moties en toezeggingen kerstreces 2022

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

36200-XVI-16 Stand van zaken moties en toezeggingen begroting 2022

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

35925-XVI-198 Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2022

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

32620-268 Wetstraject Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag van een schriftelijk overleg

35300-XVI-170 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de jaarplanning 2020 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

35300-XVI-150 Stand van zaken moties en toezeggingen VWS kerst 2019

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

35000-XVI-118 Stand van zaken moties en toezeggingen op het gebied van VWS

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedurevergadering (afwijkende dag)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Governance in de zorgsector / Inspectie IGJ / Patiƫnten en cliƫntenrechten

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15