Statenpassage

Motie : Motie van de leden Wiersma en Van der Molen over de verdere uitwerking van een leven lang leren

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

30012-119 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 juni 2019, over leven lang ontwikkelen

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

30012-120 Regionale initiatieven leven lang ontwikkelen

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

30012-111 Voortgang individuele leerbudgetten en enkele onderwerpen rond flexibilisering aanbod

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag van een algemeen overleg

30012-109 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 oktober 2018, over Leven Lang Leren

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

30012-92 Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

VAO Leven lang leren (AO d.d. 13/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Leven Lang Leren

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 18:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Arbeidsmarktbeleid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Leven lang ontwikkelen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 17:00

Aansluitend aan de stemmingen de Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Arbeidsmarktbeleid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Arbeidsmarktbeleid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35