Motie : Motie van het lid De Groot over het laten registreren van katten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T.C. de Groot, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

28286-1127 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 september 2020, over Dierenwelzijn buiten de veehouderij

Indiener A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

28286-1126 Dierenwelzijn gezelschapsdieren

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verslag van een schriftelijk overleg

28286-1102 Verslag van een schriftelijk overleg over de gevolgen van COVID-19-crisis op land-, tuinbouw- en visserijsectoren

Indiener A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

28286-1056 Stand van zakenbrief dierenwelzijn gezelschapsdieren

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

28286-991 Beleidsbrief dierenwelzijn

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

VAO Dierenwelzijn (AO d.d. 07/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Dierenwelzijn

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Debat over dieren in de veehouderij

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Dierenwelzijn (m.u.v. landbouwhuisdieren)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Dierenwelzijn buiten de veehouderij

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00