Motie : Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over een aparte regeling voor energiecoöperaties Zon-PV

Download

Indieners

  • Indiener
    Agnes Mulder, Kamerlid CDA
  • Medeindiener
    R.A.A. Jetten, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31239-287 Stimuleringsbeleid lokale hernieuwbare elektriciteitsproductie

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

31239-280 Uitstel toezending brief inzake motie van het lid Agnes Mulder c.s. over een aparte regeling voor energiecoöperaties Zon-PV

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Verslag van een schriftelijk overleg

31239-278 Verslag van een schriftelijk overleg over stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2018

Indiener L.I. Diks, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:25

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Energie en Klimaat

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 17:30

Klimaat en energie (tweede termijn op 13 september 2018)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Klimaat en energie (tweede termijn)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45
Naar boven