Motie

Motie van de leden Lodders en Geurts over het schrappen van het besluit om de ontheffingen voor varkens- en pluimveehouders niet te verlengen

Download Download

Indieners