Motie : Motie van de leden Nijkerken-de Haan en Becker over opdoen van praktijkervaring in het inburgeringstraject

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.N.A. Nijkerken-de Haan, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Bente Becker, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32824-283 Stand van zaken Veranderopgave Inburgering

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag van een algemeen overleg

32824-235 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 juli 2018, over Inburgering en integratie

Indiener M.R.J. Rog, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

32824-223 Hoofdlijnen veranderopgave inburgering

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

29544-821 Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt: de economie heeft iedereen nodig!

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Inburgering en integratie (tweede termijn)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Procedures en brieven.

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Inburgering en integratie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Veranderopgave inburgering

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30