Motie : Motie van het lid Nijboer c.s. over het verduurzamen van sociale huurwoningen

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  H. Nijboer, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  F. Azarkan, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  L.G.J. Voortman, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - reactie vragen over fouten kostenberekening PBL

Indiener C.J.M. Roovers, griffier

Brief regering

32847-470 Maatregelen huurmarkt en evaluatie herziene Woningwet

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Wonen en Ruimtelijke Ordening

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 14:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Behandeling van de evaluatie woningwet en het huurakkoord

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend aan de be√ędiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Technische briefing over de evaluatie Woningwet

Technische briefing
Tijd activiteit: 16:45

Woningcorporaties/Evaluatie van de woningwet en het huurakkoord

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Klimaatakkoord gebouwde omgeving

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Klimaatakkoord gebouwde omgeving (voortzetting)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45