Motie : Motie van de leden Leijten en Bruins over tegengaan van brievenbusfirma's

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.M. Leijten, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over onderzoek rulings met internationaal karakter (Kamerstuk 25087-187)

Indiener A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

25087-188 Aanpak belastingontwijking en belastingontduiking

Indiener M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

25087-187 Onderzoek rulings met internationaal karakter

Indiener M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

34785-72 Overzicht amendementen en moties pakket Belastingplan 2018 en wetsvoorstel tot uitfasering van de regeling Hillen

Indiener M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Activiteiten

Belastingplan 2018 (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:50

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:15

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Onderzoek rulings met internationaal karakter

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Debat over belastingontwijking

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:50

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45