Motie : Motie van de leden Hijink en Verhoeven over maatregelen om consumenten te beschermen tegen slecht beveiligde apparatuur

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    K. Verhoeven, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

26643-535 Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software

Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Debat over de wereldwijde aanval met ransomware op vitale ICT-infrastructuur

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 19:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Telecommunicatie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30