Statenpassage

Motie : Motie van het lid Azarkan over een onderzoek naar economische kansen voor Nederland als gevolg van de brexit

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

23987-332 Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken inzake de Brexit en de Nederlandse voorbereidingen op het no deal Brexit scenario

Indiener H.S. Veldman, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken

Brief regering

23987-231 Overzicht van de verschillende activiteiten die het kabinet onderneemt om het bedrijfsleven voor te bereiden en te ondersteunen bij de naderende Brexit

Indiener S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief regering

23987-228 Informatie over de gevolgen van Brexit voor de land- en tuinbouw, en visserij, de inzet voor de toekomstige relatie met het Verenigd Koninkrijk en de inzet van maatregelen ter voorbereiding op Brexit

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Lijst van vragen en antwoorden

23987-224 Lijst van vragen en antwoorden over de reactie op verzoek commissie over het rapport van KPMG over de ‘Impact van non-tarifaire handelsbelemmeringen als gevolg van Brexit’ en reactie op het verzoek van het lid Paternotte, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 30 januari 2018, over de Nederlandse economie na de Brexit

Indiener L.I. Diks, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de kabinetsreactie op het verslag van de rapporteurs over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Brexit) (Kamerstuk 23987-208)

Indiener M. Azmani, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken

Verslag van een algemeen overleg

23987-215 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 24 januari 2018, over Brexit en evaluatie instrument voor pretoetredingssteun

Indiener M. Azmani, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken

Verslag van een schriftelijk overleg

23987-210 Verslag van een besloten schriftelijk overleg over onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk (Kamerstuk 23987-201-202-203-204)

Indiener M. Azmani, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - overbrengen besluit commissie

Indiener J.T.A. van Haaster, griffier

Brief regering

23987-208 Kabinetsreactie op het verslag van de rapporteurs over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Brexit)

Indiener H. Zijlstra, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Debat over de uitkomsten van de Europese top van 29 april 2017

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 19:00

Brexit en evaluatie instrument voor pretoetredingssteun

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 09:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:35

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:15

RBZ/Handel

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

LNV-aspecten van de Brexit

Technische briefing
Tijd activiteit: 13:00

Brexit op het terrein van LNV

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45