Motie (gewijzigd/nader)
Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal

Gewijzigde motie van het lid Bruins over het waarborgen van de privacy van leraren (t.v.v. 34458, nr. 14)

Download Download

Ondertekenaars


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 40
SP 15
D66 12
ChristenUnie 5
SGP 3
Groep Kuzu/Öztürk 2
PvdD 2
50PLUS 1
Klein 1
Van Vliet 1
Tegen
PvdA 36
CDA 13
PVV 12
GroenLinks 4
Groep Bontes/Van Klaveren 2
Houwers 1