Motie

Motie van het lid Van Vliet over de omschrijving van nierdialysevloeistof in de Wet op de omzetbelasting

Download Download

Indieners