Motie : Motie van het lid Bergkamp over speciale opvangplekken voor dakloze jongeren

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen en antwoorden

29325-100 Lijst van vragen en antwoorden over het actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Lijst van vragen

Lijst van vragen over het actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren (Kamerstuk 29325-97)

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

29325-97 Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag van een algemeen overleg

29325-96 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 december 2018, over maatschappelijke opvang

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

29325-95 Voortgangsrapportage beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

29325-92 Voortgangsrapportage beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

VAO Maatschappelijke opvang (AO d.d. 30/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:40

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren - 29325-97

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55

Maatschappelijke opvang (direct aansluitend op de stemmingen)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 15:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10