Motie : Motie van het lid Ronnes c.s. over het in stand laten van bestaande recreatieve wandel- en fietsroutes

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    S. van Veldhoven, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    E.M.A. Smaling, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

34682-56 Antwoorden op vragen gesteld tijdens het algemeen overleg van 24 september 2020, over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) (Kamerstuk 34682-55)

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag van een schriftelijk overleg

33118-120 Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag schriftelijk overleg over het ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet (Kamerstuk 33118-118)

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

33118-118 Ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

33118-111 Hoofdlijnen ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Uitvoeringsregelgeving Omgevingswet

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet (33118-118)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

VSO Ontwerp-invoeringsbesluit Omgevingswet (33118, nr. 120)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:20

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:15

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 19:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00