Motie : Motie van het lid Dik-Faber c.s. over nakomen van de afspraken over 1.650 huurwoningen

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  L. van Tongeren, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  S. van Veldhoven, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

33529-455 Schadefonds mijnbouwschade Groningen

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Debat over het nieuwe gaswinningsbesluit

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Debat over de versterkingsoperatie en schadeafhandeling in Groningen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20