Statenpassage

Motie : Motie van de leden Bruins en Straus over gelijkwaardigheid in het recht op bekostigd onderwijs

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    K.C.J. Straus, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

30012-109 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 oktober 2018, over Leven Lang Leren

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

30012-92 Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Jaarverslag en Onderwijsverslag 2015

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 13:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 14:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 17:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Leven Lang Leren

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 18:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Arbeidsmarktbeleid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00