Motie : Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over rapportage over militaire inzet en verantwoording over burgerslachtoffers en civiele nevenschade

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    H. van Bommel, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister - aanbieding feitelijke vragen

Indiener T.N.J. de Lange, griffier

Lijst van vragen

Lijst van vragen over het stappenplan inzake burgerslachtoffers bij inzet in het kader van artikel 100 van de Grondwet (Kamerstuk 29521-442)

Indiener R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Brief regering

29521-442 Stappenplan inzake burgerslachtoffers bij inzet in het kader van artikel 100 van de Grondwet

Indiener K.H. Ollongren, minister van Defensie

Lijst van vragen en antwoorden

27925-727 Lijst van vragen en antwoorden over het voorstel procedure informeren Tweede Kamer bij het vermoeden van burgerslachtoffers ten gevolge van Nederlandse wapeninzet in het kader van art. 100 van de Grondwet (Kamerstuk 27925-723)

Indiener A. (Aukje) de Vries, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Brief regering

27925-673 Nadere informatie over de wapeninzet in Hawija

Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van Defensie

Brief regering

27925-670 Transparantie burgerslachtoffers bij luchtaanvallen in de strijd tegen ISIS

Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van Defensie

Activiteiten

Debat over de Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS (plenaire afronding)

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedurevergadering (verplaatst naar 19 december)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Burgerslachtoffers

Notaoverleg
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Voortgang/evaluatie missies

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:15

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45