Statenpassage

Motie : Motie van het lid Voordewind over afzien van de steun aan het Vrije Syrische Leger

Download

Indieners

  • Indiener
    J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Verworpen met handopsteken


Voor: 40
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
SP 15
CDA 13
ChristenUnie 5
SGP 3
PvdD 2
50PLUS 1
Klein 1
Tegen
VVD 40
PvdA 36
D66 12
PVV 12
GroenLinks 4
GrBvK 2
GrKÖ 2
Houwers 1
Niet deelgenomen
Van Vliet 1

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen en antwoorden

32623-229 Lijst van vragen en antwoorden over steun aan Syrische oppositie en over het IOB-onderzoek naar stabilisatieprogramma’s in Syrië

Indiener P.A. (Pia) Dijkstra, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Activiteiten

VAO Noodhulp (AO d.d. 08/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:30

Einde vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 21:05

Nederlandse steun aan gewapende Syrische oppositie

Rondetafelgesprek
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Debat over Nederlandse steun aan de gewapende oppositie in Syrië

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15