Motie : Motie van de leden Graus en Tony Van Dijck over verlagen van de accijnzen ten opzichte van de omringende landen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Dion Graus, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Tony van Dijck, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Dertigledendebat over de ‘Grenseffectentoets’

Plenair debat (dertigledendebat)
Tijd activiteit: 19:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15